1. HABERLER

  2. TUNCELİ

  3. SGK'DA VE YEŞİLKARTLILAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
SGK'DA VE YEŞİLKARTLILAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

SGK'DA VE YEŞİLKARTLILAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

SGK'DA VE YEŞİLKARTLILAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU MUTLAKA OKUYUN. DİYARBAKIR VALİLİĞİ BASIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDE ALINAN YAZIYI AKTARIYORUZ.

A+A-

Valilik duyuru

3816 sayılı Yasa kapsamında tedavi ve ilaç giderleri karşılanan Yeşil Kartlılar ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımızın 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınması nedeniyle vatandaşlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesi için ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur.

 

 

01.01.2012 tarihinden itibaren Kapsama Alınan Kişiler.

 

            Daha önce genel olarak 5510 sayılı Yasanın 60’ncı maddesine istinaden işçiler (SSK’lıar – 4/a’lı), esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları, mahalle ve köy muhtarları, çiftçiler (Bağ-Kur’lu – 4/b’li), devlet memurları (4/c’liler) genel sağlık sigortası kapsamında iken, 01.01.2012 tarihinden itibaren 3816 sayılı Yasaya tabi yeşil kartlılar, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, 2022 sayılı Yasa kapsamında sakatlık ve yaşlılık aylığı alanlar ile geçici köy korucuları da GSS kapsamına alınmışlardır.

 

GSS Kapsamında Olmayan Kimse Kaldı mı?

 

            Askerliğini er olarak yapan kişiler, tutuklu ve hükümlüler ile mülga 506 sayılı Yasanın geçici 20’nci maddesine tabi Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin kurdukları emekli sandıklarına tabi personel hariç, tüm vatandaşlarımız genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır.

 

Eski Yeşil Kartlılar Ne Oldu?

 

            Daha önce 3816 sayılı Yasa kapsamında yeşil kart verilerek, tedavi ve ilaç giderleri karşılanan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı veri tabanından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veri tabanına aktarılmıştır. Bu kişiler 01.01.2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı Yasanın 60’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının c bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır.

 

            Yeşil kartlı olup da vizesi 01.01.2012 tarihinden sonra da devam eden vatandaşlarımız, tedavi için TC kimlik numaraları ile Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine ve ilaçları için de istedikleri eczaneye müracaat edebileceklerdir. Bu kapsamdakiler doğrudan GSS kapsamına alınmışlardır.

 

2022 sayılı Yasadan Yararlananlar Ne Oldu?

 

            2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında sakatlık veya yaşlılık aylığı alan vatandaşlarımız 01.01.2012 tarihi itibariyle GSS kapsamına alınmışlardır. Bu kişiler, sadece TC kimlik numaraları ile eskiden olduğu gibi Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine ve ilaçları için de istedikleri eczaneye müracaat edebileceklerdir.

 

Geçici Köy Korucuları da GSS Kapsamına Alındı mı?

 

            Evet. Bu kişiler de 01.01.2012 tarihi itibariyle GSS kapsamına alınmışlardır. Bu vatandaşlarımız TC kimlik numaraları ile eskiden olduğu gibi Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine ve ilaçları için de istedikleri eczaneye müracaat edebileceklerdir.

 

 

Genel Sağlık Sigortalısı Olmak Zorunlu mu?

 

            Evet. Genel Sağlık sigortası kapsamına girdiği halde, ben böyle bir sigorta istemiyorum demek mümkün değildir. Kişiler ya çalışmalarından ötürü sigortalı olacaklardır ya da zorunlu GSS kapsamına resen alınacaklardır.

 

Hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlar, Yeşil Kart Vizesi Bitenler Ne Yapacaklar ve Nereye Müracaat Edeceklerdir?

 

            Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile yeşil kart vizesi biten vatandaşların beklemeksizin bağlı oldukları Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Vâkıfa yapılan başvuru üzerine, bu kişilerin gelir testleri yapılarak, durumları Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir. Vakıflardan gelen bilgi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu da gerekli tescil ve aktivasyon işlemlerini yapacaktır. 

 

Gelir Testi Yaptırmak İstemeyenler ile SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Tarafından Gönderilen Tebligata Rağmen Vakıflara Müracaat Etmeyenler Ne Olacak?

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu ve PTT arasında yapılan protokol gereği herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara birer tebilgat gönderilecek olup, bu tebligat ile ilgililerin en geç bir ay içinde bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde resen GSS kapsamına alınıp, ayda 212,76 TL prim ödemek zorunda oldukları bildirilecektir. Buna rağmen gelir testi yaptırmak istemeyenler ve ilgili vakıflara müracaat etmeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen GSS kapsamına alınıp, aylık 212,76 TL prim tahakkuku  yapılacaktır. Bu primler devlet alacağı hükmünde olup, Sosyal Güvenlik Kurumu prim tahsilatı açısından ilgililer hakkında icra ve haciz işlemleri yapmaya tam yetkilidir.  

 

Gelir Testi/Tespiti Nedir?

 

            5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendinde belirtilen kişilerin çeşitli kriterle kullanılarak harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespit edilmesidir.

 

Aile İçinde Kişi Başına Düşen Gelir Tutarı Ne Demek?

 

            Aynı hanede yaşayan anne, baba, çocuklar ile büyükanne ve büyükbabanın yani tüm aile fertlerinin tüm geliri, toplam kişi sayısına bölünerek, kişi başına düşen gelir hesaplanmaktadır. Örnek: Bir ailede anne, baba ve 4 çocuk yaşadığını farz edelim. Bu ailenin toplam gelirinin 1.500 TL olduğunu varsayarsak, bu tutarı 6 kişiye bölmemiz icap eder. Yapılan işlem sonucunda (1.500/6=) kişi başına düşen gelir tutarı 250 TL olarak tespit edilecektir.

 

            Aile içinde kişi başına düşen gelir hesaplanırken, aileden birisinin veya birkaçının çalışıyor veya çalışmıyor olması fark etmiyor. Önemli olan aynı evde yaşamaktır. Ancak, aynı evde yaşasalar dahi evli çocukların gelir testleri ayrı yapılmaktadır.  

 

Gelir Testinden Sonra Hangi İşlemler Yapılacak?

 

            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapacakları gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına ne kadar gelir düştüğünü tespit ettikten sonra, gelir testi sonuçlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik olarak aktaracaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu olduğu verilere istinaden kişileri GSS kapsamına alacaktır.  

    

GSS Kapsamına Alınan Kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na Prim Ödeyecekler mi?

 

            Yapılan gelir testi sunucuna göre aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (bu tutar 01.01.20012 – 30.06.2012 dönemi için 295,5 TL’dir) primleri devlet tarafından karşılanmak üzere, genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır. Yani kişi başına düşen geliri 295,5 TL’nin altına olan vatandaşlarımız herhangi bir prim ödemeyeceklerdir.

 

            Aile içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin ücten birinden, asgari ücret tutarına kadar olanlar yani geliri 295,5 TL’den fazla 886,5 TL’den az olan vatandaşlar ise, aylık 35,46 TL prim ödeyeceklerdir.

 

            Kişi başına düşen geliri 886,5 TL’den 1.773 TL’ye kadar olanlar aylık106,38 TL prim ödemekle mükellef olacaklardır.

 

            Kişi başına düşen geliri 1.773 TL olanlar ise, aylık 212,76 TL prim ödeyeceklerdir.

 

Her Bir Fert İçin Ayrı Ayrı mı Prim Ödenecek?

 

            Hayır. Aileden sadece birisinin prim ödemesi yeterli olup, prim ödeyen kişi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları da GSS’den faydalanacaktır. Aynı hanede yaşadığı halde bakmakla yükümlü olunan kapsamından çıkan çocukların her biri için ayrıca prim ödenmesi gerekmektedir. Örneğin yapılan gelir testi neticesinde kişi başına gelir tutarının 350 TL olduğunu, çocuklardan birsinin de herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı ve öğrenci de olmadığı, yaşının da 22 olduğunu varsayarsak, baba ayrı, bu çocuk da ayrı prim ödeyeceklerdir.

 

Primi Devlet Tarafından Ödenen Kişilerin Özel Hastanelerden Yararlanma Hakkı Var mıdır?

 

             Hayır. Primi devlet tarafından ödenen yani aylık kişi başına düşen geliri 295,5 TL’nin altına olan kişilerin eski yeşil kartlılar gibi özel hastanelerden yararlanma hakkı bulunmamaktadır. Bunlar sadece Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri, aile hekimlikleri gibi sağlık birimlerine müracaat edebilecekledir.

 

Kendi GSS Primlerini Ödeyenlerin Özel Hastane Hakkı Var mı?

 

             Evet var. İster aylık 35,46 TL, isterse daha üst dilemlerden GSS primi ödeyen vatandaşlar her türlü hastaneye (kamu, özel, üniversite hastanesi) müracaat edip, tedavi olabilirler.  

 

Ödenen GSS Primleri, Kişilerin Emekliliğine Tesir Edecek mi?

 

             Hayır. Ödenecek GSS primleri sadece sağlık harcamalarının karşılığı olup, bu primler kesinlikle kişilerin emekliliğine tesir etmeyecektir. 

              

Eski Yeşil Kartlılar Şimdiki GSS’liler Kendileri Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme ve Cihazların Bedelini Almak İçin Nereye Müracaat Edeceklerdir?

 

             İlimizde ikamet etmekte olan eski yeşil kartlılar (şimdiki genel sağlık sigortalıları) tedavileri ile ilgili olarak kendilerince temin edilen tıbbi cihaz ve malzemelerin bedelini tahsil etmek için Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmeleri icap etmektedir.  

 

Basına ve Kamuoyuna duyurulur…

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.